Adtraction

fredag 17 november 2017

Jag tecknar Awardit AB

Innehåller reklam och annonslänkar.

Awardit startades år 2000, efter en affärsidetävling som arrangerades av Nutek. Det tog sedan 4-5 år till lönsamhet, efter något omarbetad strategi. Bolaget är verksamt som operatör av olika former av kundlojalitetsprogram kopplade till digitala belöningsvalutor. Man ämnar framöver öka fokuset på förvärv, framförallt i Sverige, men man har nyligen gått in även i Norge.

Awardit uppvisar en god historik:


Faktum är att Awardit är ett av Sveriges bättre presterande bolag, sett till nyckeltal. Utdelningshistoriken är god, eftersom verksamheten i sig inte är särdeles kapitalkrävande och skalbarheten är god. 

Här kan du läsa mer, under investor relations: http://awardit.se/  

Grundaren och vdn Niklas Lundqvist äger själv 34 procent av bolaget och riskkapitalbolaget Visionalis äger 40 procent idag. Operative chefen äger 9 procent. Det blir en mindre andel av aktierna som säljs ut, och jag ser ägarbilden som positiv. 

Bolagets finanser är starka, och det finns en flexibilitet som medger de förvärv och internationalisering som indikeras för framtiden. Jag ser värderingen som attraktiv i enlighet med min kassaflödesbaserade ansats.


Erbjudande
25% på utvalda leksaker
Disney Store SE

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar