Adtraction

tisdag 12 juni 2018

Förmögenhet eller inkomst?

Innehåller reklam och annonslänkar.

För en tid sedan läste jag nedan citat:

" Only after you hold onto a great business as the stock goes up 5-10-20x+ do you realize how wealth is truly created. Trading creates income. Investing creates wealth. "

Faktum är att det ligger tämligen mycket i detta. Tänk efter, hur många rika traders respektive investerare känner du?... Hur många av världens rikaste är traders respektive investerare?


Samtidigt är omvärlden full av kortsiktiga rekommendationer, analyser och råd. Vilket inte är märkligt då de som ger alla dessa råd har incitament som inte nödvändigtvis hänger samman alls med kundens förmögenhets utveckling. Varje företagsvärdering är en punktskattning (point in time) där det är tämligen svårt att bedöma framtida utveckling (produkter, produktområden, geografier, förvärv etc.). Ändå tycks det mig som att de flesta som nyttjar analytikers råd tar dem för en absolut sanning och följer dem blint, helt utan att reflektera över vare sig osäkerhet eller meningslösheten i en alltför kort tidshorisont.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar