Adtraction

söndag 9 december 2018

Ekonomiskt skydd

Innehåller reklam och annonslänkar.

När jag var yngre så var väl döden ingenting jag tänkte på särskilt ofta. Men, när människor dör i förtid av icke naturliga orsaker, då kommer åtminstone jag på andra tankar. Idag kom jag därmed att tänka på att även jag inte vet när mina dagar är räknade.   


Vare sig man vill det, eller inte, så är familjens ekonomi tätt förknippat med döden. Idag ändrade jag därmed mitt tidigare beslut om efterlevandeskydd. Förutsättningarna för mina efterlevande skulle idag ändras en hel del om jag föll bort, och jag har sista tiden blivit något mer nojig kring det hela. Efterlevandeskyddet är en ekonomisk ersättning till de efterlevande och innebär således en kostnad. Skyddet kan minska din tjänstepension med storleksordningen tio procent (i vissa fall mer), om du inte tar bort skyddet när det blir dags för pension. Du går under spartiden miste om s.k. arvsvinster, vilket jag dock anser vara i sammanhanget låga belopp. Inom tjänstepensionen består skyddet i dels av möjligheten att låta efterlevande få det kapital som betalats in och dels av livförsäkringar till i förväg fastställda belopp. Många har, likt jag, även visst skydd via tjänstegrupplivförsäkring. Mitt beslut motiveras dels av storleken på inbetalt belopp per idag, men även på en mycket ojämn fördelning av pensionskapital inom familjen, samt att vi ännu har små barn. Jag kommer se över detta beslut i framtiden, om familjens förutsättningar ändras.

Utöver ovan erbjuder samhället visst annat skydd, men svenska politiker har som bekant beslutat sig för att montera ned samhällskontraktet och istället satsa på ansvarslös massmigration. Jag litar därmed allt mindre på socialförsäkringen, att den kommer finnas där vid behov. Vi vet redan att t.ex. polisen, sjukvården eller försäkringskassan inte längre levererar det vi kan förvänta oss vid behov.

        Tänk efter före... Teckna en inkomstförsäkring innan det är för sent...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar