Adtraction

tisdag 26 mars 2019

Jag tecknar Teqnion

Innehåller reklam och annonslänkar.

Teqnion är en koncern som grundades 2006 och har därefter uppvisat en rätt hygglig utveckling, framförallt sedan 2011 och framåt. Finanskrisen slog hårt mot bolaget och ett av deras första förvärv gick under vid sviktande efterfrågan. Förhoppningsvis en viktig läxa för den då mindre erfarna ledningen. Idag omfattar koncernen tre affärsområden där man erbjuder nischade produkter i form av komponenter, maskiner, system och tjänster. Lite som ett baby Indutrade helt enkelt. Deras verksamheter idag bedöms gynnas av flera långsiktiga trender i samhällsutvecklingen, samtidigt som det verkar finnas ett visst mått av konjunkturkänslighet, speciellt i den industriella delen. I den decentraliserade affärsmodellen ingår även att, som en central del, växa                     genom förvärv. Verksamheten är framförallt nordisk idag, men siktet är inställt på att bredda verksamheten geografiskt framöver.

Man ger en tämligen offensiv prognos för 2019:


Dessutom uppges att målsättningen är att växa organiskt över fem procent och inklusive tillväxt med femton procent årligen för de kommande tre åren. Något man även har klarat historiskt. Man vill hålla en EBITDA marginal på 8 procent över en konjunkturcykel. Avkastningen på eget kapital skall överstiga 20 procent. Utdelningen skall vara 10-40 procent av nettoresultatet från och med 2020. Man strävar efter att köpa bolag med pe multiplar under fem, och klarar de det så kommer stora värden skapas för aktieägarna över tid. Även om målsättningarna bör tas med en nypa salt, så uppskattar jag tydligheten i kommunikationen vad detta beträffar.

I ägarlistan återfinns bland annat välrenommerade investmentbolaget Spiltan. Styrelse och ledning äger meningsfulla innehav, vilket stärker caset. 

Jag vill huvudsakligen äga bolag som klarar att finansiera sig med de medel de genererar, och inte är alltför skuldsatta. Teqnion har enligt min bedömning en stark balansräkning (soliditet 33 procent innan notering) och finansiell flexibilitet som kommer att tillåta fortsatta förvärv efter noteringen. Man har en intern målsättning att skuldsättningsgraden inte ska överstiga 2 gånger justerad 12 månaders EBITDA. Bolagets befintliga upplåningsvillkor ser bra ut. Ett bolag måste i regel uppvisa en attraktiv ROIC över tid för att jag ska vara intresserad, och även här ser det bra ut. 

Baserat på mina beräkningar så sker noteringen till en attraktiv fast kurs, förutsatt att bolaget förmår realisera sina tillväxtambitioner. Annars hade jag avstått, då det är viktigt att vara selektiv.

Läs mer om noteringen hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar