Adtraction

onsdag 15 maj 2019

Gör en bra affär - du med

Innehåller reklam och annonslänkar.

Handeln i Spiltan på Pepins börjar idag och pågår till 20 Maj. Om du skyndar dig på så kan du även delta på årsstämman 18 Maj.


Spiltans månadsbrev är ofta läsvärda och uppskattade:

" Nytt substansvärde för Spiltanaktien inför majhandeln på Pepins Market är nu beräknat till
15 606 kr/aktie. Vid senaste substansberäkningen den 1 april fastställdes substansvärdet till
15 403 kr/aktie och kursen sattes då till 10 550  kr.


...Paradox långsiktiga tillväxtresa fortsätter. Så sätter man tonen i den rapport för Q1 2019 som bolaget idag publicerat. Rapporten återspeglar ett kvartal med rekordhöga investeringar i spelutveckling och marknadsföring samtidigt som perioden inte till närmelsevis innehöll lika många lanseringar som motsvarande period föregående år. Det gör att jämförelser av enskilda kvartal mellan år inte är särskilt relevanta.

...Styrelsen har därför beslutat att i större utsträckning behålla bokförda och tidigare värden i den onoterade portföljen och istället lägga upp en värderegleringspost för hela vår portfölj av onoterade bolag,  som i dagsläget bedöms uppgå till 150 miljoner kronor. I den onoterade portföljen på totalt ca 835 miljoner kronor anser vi alltså att det idag finns uppskattade värden på ytterligare 150 miljoner kronor när vi gör justeringar beskrivna ovan.

...När externa transaktioner förekommer i våra onoterade bolag kommer vi också ändra värdena
i vårt uppskattade substansvärde och ta bort eventuella tidigare justeringar i dessa bolag i
värderegleringsposten. Teqnion som vi investerade i för ett år sedan har noterats på First
North och efter noteringen har kursen stigit med över 50 %. Totalt sett har värdet på innehavet
i Teqnion ökat med ca 250 % sedan investeringen gjordes 2018.

...Efter årsstämman i XMReality den 25 april har Spiltan ökat innehavet som nu uppgår till 14,4% av kapital och röster. Spiltan är sedan tidigare största enskilda ägare i bolaget. XMReality är noterat på First North. "


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar