Adtraction

onsdag 10 juli 2019

Omvänd tillväxtvarning

Innehåller reklam och annonslänkar.

Nu har det gått ca ett år sedan Danska Risk Intelligence noterades. Det är alltid trevligt med micro bolag som snabbt visar sig leva upp till högt ställda förväntningar och kommer med såhär positiva förhandsbesked, och i det här fallet så återspeglas det långt ifrån i kursutvecklingen ännu. 

STOCKHOLM (Direkt) Det danska underrättelseföretaget Risk Intelligence, vars aktie handlas på Spotlight i Köpenhamn, meddelar att intäkterna ökade med 43 procent under andra kvartalet 2019, jämfört med motsvarande period i fjol, till 2,7 miljoner danska kronor (1,9). Därmed var tillväxten 60 procent för första halvåret.
Det framgår av ett pressmeddelande.
För andra kvartalet i rad i år visar vi vår förmåga att möta målen som lades i tillväxtplanen och som kommunicerades 2018: fördubbla befintliga sjöfartsmarknadsintäkter från 2017 till 2020", kommenterar vd Hans Tino Hansen.
På grund av planerade tillväxtinvesteringar och initiativ räknar Risk Intelligence dock fortfarande med ett negativt ebitda-resultat 2019.
Risk Intelligence fullständiga rapport för det andra kvartalet ska publiceras den 21 augusti. "

Jag tenderar att fästa allt mer vikt vid det bolaget kommunicerade inför noteringen, i det ganska väl genomarbetade prospektet. Baserat på det så anser jag att vi här har att göra med ett långsiktigt riktigt bra tillväxtcase, till en attraktiv prisnivå idag. Fortsätter Risk Intelligence att leverera på sin vision, då ska värdet upp ett flertal gånger kommande åren. Högre risk i och med entreprenörsbolagets ringa storlek idag, men stora möjligheter och fin historik på ledningen. Fortsätter förnyelsegraden i abonnemangen att ligga på osedvanligt goda 98 procent även framöver, då har vi att göra med en fin kassaflödesmaskin under god tillväxt. Det sistnämnda är ett av skälen till att jag tror på deras affärsmodell. Dagens besked om möjligt utökat delägarskap via warrants för personalen , inte enbart ledningen, ser jag även positivt på. Jag tror det kommer stimulera till en fortsatt god utveckling för företaget.

" Vid utgången av 2020, efter en 18-månaders investeringsperiod med förväntade mindre förluster, förväntas bolaget ha mer än trefaldigat sin omsättning (jämfört med 2017) och förväntar sig att uppnå en vinst på 5 MDKK (EBITDA). Under åren därefter förväntas EBITDA-marginalen stiga till cirka 30 procent tack vare den nästan kostnadsfria skalbarheten av produkterna. 

Vision: Bolaget räknar med att inom tio år nå en andel på 10 – 20 procent av den globala marknaden för riskunderrättelser, vilken beräknas uppgå till mellan 1 till 2 miljarder DKK. "

Länk till Risk Intelligence

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar