Adtraction

söndag 25 augusti 2019

Även solen har fläckar

Innehåller reklam och annonslänkar.

När jag var yngre än nu så var jag allmänt sett mer kaxig när det kom till de positioner jag tog. Hade jag väl läst på och räknat på saken så tog jag därefter en rejäl position direkt. För vad kunde egentligen gå fel? Inte mycket. Det fungerade väl, tills det inte gjorde det... Efter ett par kännbara smällar kom jag fram till hur jag idag arbetar. Idag letar jag efter bolag där jag bedömer att stora värden kan skapas över en längre tid, och där resan förmodligen kommer bli volatil trots det. Jag har i genomsnitt en längre tidshorisont än de flesta, vilket definitivt hjälpt mig uppnå tämligen bra resultat. Det innebär också att de flesta analytikers material inte är så användbart för min del, då de oftast inriktar sig på kortfristigt brus i enlighet med deras uppdragsgivares intressen.

Om jag idag finner ett bolag köpvärt så tar det ändå en viss tid innan bolagsledningen har etablerat ett förtroende hos mig. Det tar för mig en viss tid att lära mig mer om ett bolag och dess bransch. I takt med att bolaget levererar någorlunda i enlighet med mina förväntningar så ökar jag därefter min positionsstorlek successivt. Den här metodiken har räddat mig ett flertal gånger, då jag gått på minor, så det passar mig bra att arbeta så. I veckan small det, när Teqnion passade på att tidigarelägga publiceringen av halvårsrapporten med anledning av att de justerar ned tidigare helårsprognos för EBITDA med 20-30 procent. Det blev en rätt brutal kursreaktion och det tycktes framförallt vara småspararna hos Nordnet och i viss mån Avanza som fick total panik (i vanlig ordning).       


Självfallet påverkas det allmänna förtroendet negativt när ett nyligen noterat bolag kommer med dessa nyheter, det första de gör. Inte alls bra. Problemen tycks främst härledas till följande:

" Våra bolag inom bygg har inte kunnat leverera som tänkt. Byggbranschen, då främst bostadsbyggandet i storstadsområden har bromsat in. ...Vi kan konstatera att den resultatförsämring som vi drabbats av är till största delen självförvållad och kan inte enbart skyllas på en konjunkturnedgång. Vår byggverksamhet ser nu bättre ut inför hösten med nya rutiner på plats med både fin beläggning i produktion och stärkt orderstock.

...Jag förväntar mig att våra vinstmarginaler förbättras avsevärt framöver genom de åtgärder som sker ute i verksamheterna. Vissa marknadssegment kommer fortsatt att vara instabila och vår utmaning är att skapa lönsamhet och tillväxt i en vikande konjunktur.  "

Efter denna fadäs så torde VD inte uttala de sistnämnda orden, om han inte är tämligen säker på att vidtagna åtgärder biter inom rimlig tid. I annat fall är allt förtroende helt förbrukat, som jag ser det. Jag noterar att trots dessa problem så ser koncernens nyckeltal fortfarande hyggliga ut, det handlar således inte om en total kris än så länge, även om det givetvis tar sin tid att återskapa förtroendet. Den organiska tillväxten i omsättningen var 6 procent under perioden, vilket är hyggligt under omständigheterna och i linje med tidigare kommunicerade mål. Orderingången uppges dock vika något och frågan är hur stora spår pågående konjunkturavmattning kommer att sätta? Historiskt så har Juli till December varit något starkare försäljnings- och resultatmässigt. Låt oss se vad som följer i år.

På de nivåer aktien nu handlas är jag hellre köpare än säljare i Teqnion, även om det finns skäl att noga följa kommande kvartalsrapporters utveckling. Det vill till att framtida expansionsplaner fullföljs. 

Länk till Teqnion hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar