Adtraction

söndag 6 oktober 2019

Kapitalförvaltning

Så hur blev då kvartalet för den portfölj jag förvaltar åt en klient? Jo tack, det blev skapligt om jag får säga det själv.


Portföljen taktar som synes på med fortsatt rimlig dynamisk risknivå upp mot nya höjder. Det råder ett fortsatt fokus på att lugnt och metodiskt slå index lite granna varje år. Hur åstadkommer man då det? Ja, till att börja med så bortser jag ifrån beståndsdelarna i index. Index har inget inflytande alls över de val jag gör. Till skillnad från hur merparten fondförvaltare agerar i praktiken, om du granskar dem lite närmre. Några fartgupp passeras förstås emellanåt, men det är bara att försöka hålla huvudet kallt så brukar det ordna upp sig. Med tiden kommer ränta på ränta-effekten därmed ge ett mycket bra resultat.

Det har varit förhållandevis fortsatt få transaktioner även under detta kvartal. Det finns forskning som understödjer att högre aktivitet tenderar att skada kunders avkastning överlag, och det är lätt hänt att inte låta bra företag uppnå sin fulla potential. Men vid sidan av det så är det även viktigt att hålla ned transaktionskostnader över tid. Under kvartalets inledning arbetade jag med förhöjd kassa, vilket kom väl till pass när börsoron tilltog lite granna. När folk springer gemensamt mot utgången, utan att veta riktigt varför, så gäller det oftast att se till att stå som tagare på andra sidan i rean. Utdelningarnas storlek och spridning i tid i denna portfölj är även något som tenderar att underlätta taktisk allokering. Jag har b.l.a ökat i aktierna nedan under perioden. Frågor på det?

Länk till Farmland Partners hos Avanza
Länk till Brookfield Asset Management hos Avanza
Länk till Mips hos Avanza
Länk till Upsales hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar