Adtraction

tisdag 8 oktober 2019

Awardit förvärvar

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag måste nog säga att Awardit har varit väldigt flitiga med sin affärsutveckling sedan de kom till börsen för inte så länge sedan. Det är ett helt annat bolag idag, med helt andra muskler, och igår annonserades alltså ännu ett nytt mindre kompletterande förvärv. M2M har en fin historik av tillväxt och det blir intressant att följa leveransen av resultatmålet inför kommande 12 månader enligt nedan.

" (Nyhetsbyrån Direkt) Awardit och ägarna till Market2Member har undertecknat ett förvärvsavtal om 100 procent av aktierna, skriver lojalitetsbolaget i ett pressmeddelande. Köpeskillingen är överenskommen till 13 miljoner kronor
Förvärvet innebär en preliminär transaktion om 9,75 miljoner kronor och en möjlig tilläggsdel på 3,25 miljoner kronor att betalas om 12 månader. Det är parternas avsikt att slutligt förvärvsavtal skall ingås i november 2019, skriver Awardit.
M2M erbjuder lojalitetsprogram med handlarfinansierade belöningar för banker och kreditkortsbolag på den nordiska marknaden. M2M har ett tiotal banker och kortutgivare som kunder samt over 500 handelspartners i hela Skandinavien. Över 500 000 kortinnehavare nås genom lojalitetsprogrammen. Omsättningen 2018 var 7,5 miljoner kronor med ett rörelseresultat på -0,6 miljoner kronor. Bolaget har tre anställda.
50 procent av den preliminära köpeskillingen skall erläggas i nyemitterade Awardit-aktier, 25 procent kontant och 25 procent genom säljarrevers. Tilläggsköpeskillingen erläggs i Awardit-aktier eller kontant enligt Awardits val, förutsatt att M2M når ett rörelseresultat på minst 90 procent av 1,8 miljoner kronor under de 12 månaderna som följer direkt efter slutfört förvärv.
I resultatmåttet medräknas inte merförsäljning i M2M som kan uppkomma genom att mervärdeserbjudanden och liknande från Awardit kan implementeras.
Ett slutligt förvärvsavtal skall ingås efter genomförd finansiell- och legal Due Diligence. Det är parternas avsikt att slutligt förvärvsavtal skall ingås i november 2019 och att tillträde kan ske kort därefter. "

En första spontan reflektion från min sida var att Awardit betalar för mycket i detta fall. Niklas Lundqvist uppger dock viss förtydligande information:

" Kalkylen bygger på att vi tar över ett bolag med en nedslimmad kostnadsmassa from tillträdesdagen (inga uppsägningskostnader) vilket beräknas ge minst 1,8 mkr första året. De har
 lagt ganska mycket pengar på PSD2-relaterad utveckling för att bli så kallad neobank. Därtill kommer naturligtvis affärsmässiga synergier men de har vi alltså inte tagit hänsyn till i de 1,8.   

Vidare består 40% av intäkterna av månadsavgifter och 60% av provisioner. 

Förutsatt att ovanstående stämmer, vilket vi kommer göra vad vi kan för att säkerställa under DD:n, så är det motsatsen till dyrt. " *)

Vad ska man säga, annat än starkt köp? Awardit är ett bolag med starka entreprenöriella ägare som tänker långsiktigt och som jag hyser stora förhoppningar om inför framtiden. En välskött tillväxtraket där också fin utdelning lockar. De verkar i en bransch där det finns goda förutsättningar till fortsatt konsolidering och multipelarbitrage under lång tid framöver, vid sidan av den goda organiska tillväxten.

Länk till Awardit hos Avanza

*) Officiellt kommunicerat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar