Adtraction

måndag 17 februari 2020

Fortnox q4

I helgen har jag haft lite tid att titta igenom kvartalsrapporten från Fortnox. Även om bolaget nästan är så pass pålitligt att man känner att det nästan inte behövs.

Tryggt med First Kraft som rattar bolaget, han som räddade bolaget från Vismas skambud.

Som vanligt så var det nästan inget som stod ut, verksamheten fortsätter leverera ytterst bra. De äger sin nisch i sin hemmamarknad. Utdelningen höjs med fina 43 procent i år, det tackar vi för. Hör ni det utdelningsjägare!

Vd anger att utsikterna är fortsatt goda och jag noterar följande:

" Utöver detta kommer Fortnox genom sina dotterbolag; Fortnox Finans och Fortnox Försäkringar, bredda erbjudandet ytterligare med nya tjänster. "

Det blir intressant att se vad ovan betyder mer konkret under året (t.ex. betalningsförmedling, vårdförsäkring). Relativt unga Fortnox Finans uppvisar en hög tillväxt nu med allt bättre marginaler, och här finns nog en fortsatt stor potential tror jag. Försäkringsdelen är ännu mycket liten och ny, men det skulle inte förvåna mig om de får bra fart i den med framöver. Utvecklingen i arpu (+16 procent) har ju börjat ta sig allt bättre den med över lag. Den goda kundtillväxten fortsätter och orderstocken (+44 procent) visar att även 2020 blir ett mycket bra år.

Genom Fortnox öppna api kan olika systemleverantörer integrera olika lösningar. Under året växte det nätverket till hela 400 integrationspartners. Det ser jag som en fin konkurrensfördel och det påvisar hur attraktivt Fortnox anses vara. Törs man spekulera i att det nätverket i framtiden kommer resultera i intressanta förvärvsmöjligheter?

Värderingsmässigt så kan väl ingen påstå att bolaget är billigt, men kvalite ska kosta och jag säljer definitivt inte mina aktier närmsta åren givet nuläget.

Länk till Fortnox hos Avanza

2 kommentarer: