Adtraction

lördag 15 februari 2020

Fulspel i oligopolet

Finansmarknaden har tyvärr alltid varit en förhållandevis oetisk bransch. Även om jag inte direkt vet ifall just den branschen drar till sig fler suspekta typer än andra branscher. Därför är jag tyvärr inte ens förvånad över det som nu framkommer i media.


" Flera källor gör gällande att åtminstone vissa av de stora fonddistributörerna motarbetar Savr genom att pressa fondbolagen att inte gå med. En av de aktörer som pekas ut av källor är Avanza.   "

Att Avanza är involverat i den här typen av agerande, oavett vad vd påstår, förvånar inte mig. Vi minns t.ex. när Brummer & Partners utmanade Avanza kring avgifter. Det resulterade i att Brummers bästa fonder på den tiden uteslöts från Avanza. På vilket sätt tjänade det agerandet kunders intressen?... Samma agerande har upprepats i andra fall, enligt det jag vet. Hagströmer blev rik av en anledning.

" Lannebo är resonemanget liknande.
– Vi tycker dock att det är tydligt att den ersättning vi betalar distributörer som Avanza och Nordnet ger bra kringtjänster till kunden."

Utalandet ovan från Lannebo är rent av häpnadsväckande! Ett fondbolag som så öppet väljer att visa sitt totala förakt för kundernas intressen. De tycker alltså att det är rent av bra att kunderna betalar en fondavgift som är dubbelt så hög mot vad den borde vara, och att kundernas sparande därmed tar stor skada över lång tid. Alla bör fråga sig ifall de bör göra affärer med den typen av fondbolag, de som uppenbarligen inte alls arbetar för kundernas bästa. Carnegie är ett annat bra exempel. De har nyligen varit ute och marknadsfört sitt nya esg-verktyg Thor. Sin egen etik har de tydligen ingen kontroll alls över, så vad är trovärdigheten? Nej, de kan ta och stoppa den där esg-analysen så långt upp i röven som armen räcker till.

Som jag ser det så är Sveriges fondmarknad ett ypperligt exempel på en marknad som inte fungerar som den borde. Distributionen styrs idag av ett fåtal aktörer med alltför stor makt. Makt över leverantörerna, makt över distributionen och makt över kunderna. Det är ett allvarligt problem eftersom det leder till att de produkter som säljs till kunderna styrs av andra faktorer är kundens bästa. Det finns en god anledning för konkurrensverket att göra en djupdykande granskning. Kanske behövs ändrad lagstiftning som förbjuder den typ av ersättningssystem som idag finns? Jag har alltid ansett det ytterst anmärkningsvärt att distributörerna tagit betalt i mer dold form via fondbolagen, istället för via direkt fakturering av kunden. Dagens system har onekligen lett till skadligt höga avgifter och ett agerande som inte sätter kunders bästa främst. Kompetent förvaltning kan i ett fåtal fall vara värd sitt pris. Men att så mycket försvinner till rövarna i distributionen?

Som kund hos Savr så har jag observerat märkligheter. T.ex. hur en bra fond kan köpas på plattformen, men sedan försvinner utan förklaring efter en tid. Vid förfrågan till fondbolaget får man sedan ett svar som i princip direkt kan avfärdas som en vit lögn. Då ringer varningsklockorna för fullt hos mig. Vad är det som gör att fondbolagen inte vågar tala klarspråk, utan hellre väljer uppenbara lögner i ansiktet på kunder?... Milt sagt kan jag konstatera att detta agerande sänker mitt förtroende än mer för branschen som sådan, och därmed min vilja att göra affärer med den typen av människor.

Förvånansvärt många mediokra fondförvaltare har svårt att slå index enligt statistiken. Jag finner det därmed märkligt att en hel bransch väljer att medvetet straffa ut sig själva via allt för höga avgifter. Innan tävlingen ens har börjat.

Har du själv noterat några märkligheter? Vad anser du om situationen?
 
 Länk till Savr - halvera dina kostnader

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar