Adtraction

måndag 24 februari 2020

Teqnion

Jag skrev tidigare om hur jag var en av de som så att säga fastnade med tasken i brevlådan när Teqnion kom med sin första rapport som noterat bolag. Men, efter att ha studerat den rapporten så bestämde jag mig för att det kanske trots allt rörde sig om temporära problem och att jag därmed borde ge vd Johan Steene en chans till.

Vi väntade med spänning på hur nykomlingen skulle klara av rapport nmr 2.

Förra gången lyfte vd bl.a. fram följande:

Vi kan konstatera att den resultatförsämring som vi drabbats av är till största delen självförvållad och kan inte enbart skyllas på en konjunkturnedgång. Vår byggverksamhet ser nu bättre ut inför hösten med nya rutiner på plats med både fin beläggning i produktion och stärkt orderstock."


Jag hade således förväntat mig att vd kommenterat detta något mer ingående i denna rapport. Jag får intrycket av att situationen har stabiliserats, men vi får vänta längre på faktiskt stigande marginaler. Utöver detta så är det trist att konstatera att det nu förelåg ett nedskrivningsbehov av goodwill i dotterbolaget Eloflex, som inte är direkt oväsentligt i mitt tycke. Även resten av bolagen i berört affärsområde tycks gå halvknackigt under perioden. De har en fortsatt stark finansiell ställning som tur väl är. Den organiska tillväxten i koncernen sett över året är inte fy skam, så allt är definitivt inte elände.

Aktien är inte särskilt högt värderad i mitt tycke, men förtjänar den mer? Vd pratar om åtgärder och marginaler som ska förbättras. Det vill jag nog se i praktiken först, för det duger inte att enbart snacka likt Löfven. Jag vill se mer stabilitet och färre överraskningar innan jag köper mer.

Länk till Teqnion hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar