Adtraction

torsdag 5 mars 2020

Ansvarsfrihet?

En sak som garanterat bidrar till att aktiebolag och föreningar fungerar bättre än vad som annars vore fallet är det faktum att ansvar kan utkrävas. För ideella organisationer gäller t.ex. följande:

" Att inte bevilja ansvarsfrihet kan ses som en markering att man inte är nöjd med styrelsens arbete, att man misstänker att allt inte har skötts korrekt/lagligt, att man vill underlätta skadeståndsansvar eller att man har några resterande uppgifter man vill att styrelsen skall ha löst innan de kan beviljas ansvarsfrihet. Vid det sista alternativet kan olika kontrollfunktioner tillämpas "

Könet på Swedbanks fd VD medförde således inte ett bättre utfall, utan tvärtom så blev det värre. Fan trot. 

När det gäller Swedbanks fd vd så tror jag nog hon kan känna sig helt lugn. Det är ju trots allt som så att banken styrs av socialdemokrater och fackpampar. Styrelsen valde som bekant att köpa hennes tystnad kring händelseförloppet via ett mycket väl tilltaget avgångsvederlag. Tystnadskulturen är stark inom rörelsen, man beskyddar sina egna.  

Med det kommer vi helt osökt vidare in på dagens fråga. Hur kommer det sig att samtliga av Sveriges partier i Riksdagen i princip anser att det är helt omöjligt att upprätta ett system där ansvar kan utkrävas och att ordning och reda därmed kan säkerställas beträffande styrningen av landet? Varför anses detta helt omöjligt just inom politiken?

Det kaos som Socialdemokraterna orsakade 2015 med okontrollerad mass-bidrags-migration, vars sviter våra barn kommer att få leva med i decennier, inträffade just av denna anledning. Själv befarar jag att de händelser som nu utspelar sig i Turkiet kommer resultera i ännu en katastrof i Sverige. Vi ser redan hur diverse politiker uttalar sig om att gränsen bör vara vidöppen. Dvs. det som slutligen kan ta knäcken på hela Sverige som vi känner det idag. Sverige är i mycket stort behov av en reform som säkerställer att politikerna sätter landets och medborgarnas intresse i första rummet.  Håller du med om den synpunkten, eller anser du att politikerna bör fortsätta med total frånvaro av konsevensanalyser i allt de gör?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar