Adtraction

lördag 29 augusti 2020

Kreditfonder

Jag har över tiden ofta allokering till kreditmarknaden. Men jag tror att det idag krävs en friare form av placeringsreglemente kombinerat med relevant erfarenhet för att skapa vettig avkastning nu. När jag tittade på nedan fonds strategi och konstruktion så gillade jag därmed vad jag såg. Notera dock att jag även tror att fonden är helt felaktigt kategoriserad på riskskalan i den standardiserade informationen, liksom flertalet liknande fonder. 


Har du själv någon allokering i dylika fonder?

Länk till Credit Edge hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar