Adtraction

tisdag 22 december 2020

Genombrottsorder !

Ni som har läst denna blogg sedan tidigare vet förmodligen att det danska microbolaget Risk Intelligence har funnits i min portfölj sedan noteringen? Jag har följt upp deras utveckling löpande sedan 2018 och tycker mig tydligt se hur verksamheten tagit konkreta steg i rätt riktning. Dock har det skett i något långsammare takt än vad ledningen ursprungligen bedömt. Det sistnämnda kommer inte som någon direkt överraskning för mig personligen, tack vare att jag sedan barnsben upplevt vad entreprenörer har för utmaningar och möjligheter. År 2020 var det tänkt att försäljningen skulle accelereras tack vare lanseringen av LandRisk. Det började bra med ett kontrakt, men därefter satte covid stopp. Detta kom dessutom i ett olyckligt läge för bolaget tack vare de stora investeringar de gjort i produktutvecklingen. Men, jag tycker ledningen gjorde ett under omständigheterna bra arbete och säkrade såväl finanser som operationell verksamhet i ett osedvanligt svårt omvärldsläge för ett litet bolag. 

Det finns flera saker jag gillar med detta bolag. Framför allt tilltalas jag av affärsmodellen, där licenser säljs till kunder med betalning 12 månader i förskott. Detta ger således återkommande intäkter och där man under lång tid har påvisat en årlig förnyelsegrad av 98-100 procent. Kunderna är således nöjda i hög utsträckning och produkterna fyller ett väsentligt behov, även under så pass ovanligt år som 2020. Modellen medför också låga marginalkostnader (i.e. skalbarhet). Man har fler än 100 stora privata och offentliga kunder. Det faktum att man idag t.ex. har många av natos flottor som kunder anser jag borgar för att produkterna håller måttet även hos kunder med högt ställda krav. Grundaren och personalen äger en betydande andel av aktierna dessutom och det är naturligtvis positivt med låg float.

Under hösten blev den officiella kommunikationen från ledningen återigen mer positiv och framåtblickande. Därför kom dagens pressmeddelande om LandRisk inte som en överraskning, utan snarare som en trevlig julklapp. Anledningen till att jag väljer att uppmärksamma detta återges delvis nedan. Det är en stor marknad som bolaget nu framgångsrikt tagit sig in på och jag anser att kunden i sig är intressant, det inger gott hopp om framtida potential på flera sätt. De återger inget om detta kontrakts belopp, men det vi vet sedan tidigare är att LandRisk är betydligt mer omfattande belopp än tidigare genomsnitt.                 

Marknaden för sjöriskprodukter bedöms uppgå till cirka 200 – 300 miljoner DKK årligen. Vi bedömer kunna adressera 50 procent av denna marknad, vilket betyder att Risk Intelligence adresserbara marknad uppgår till cirka 100 – 150 miljoner DKK inom sjöriskprodukter. Vår framtida marknad för landrisker bedöms uppgå till 3 – 5 miljarder DKK årligen varav cirka 1 – 2 miljarder DKK av denna marknad är adresserbar för Bolaget. "

" Risk Intelligence A/S announces today that the company has signed a license agreement with Sony Europe B.V. for the Risk Intelligence System (LandRisk) and a project development agreement for LandRisk Lane Threat Assessments.

With the license for LandRisk, Sony gets access to incidents, alerts, area, hotspots and country threat assessments as well as an increasing number of assessments of secure truck parking areas and parking areas that are vital for planning transportation. With the additional development agreement, Risk Intelligence and Sony will work together to improve the existing route planning tool into a complete Lane Threat Assessment tool that will allow a 360 degree security threat overview of selected lanes as well as for alternative routes.

Risk Intelligence CEO, Hans Tino Hansen, says:

It is a great pleasure to sign the agreement for LandRisk with Sony, which is a testimony to our product and a proof of concept with a major global freight forwarder. At the same time, Sony and Risk Intelligence enters a project development agreement to develop a Lane Threat Assessment feature for LandRisk and this follows our tradition of developing and improving the core products with our clients just like we have done with MaRisk and PortRisk over the years. I believe that the new agreement with Sony and the new feature will attract even more attention to LandRisk from freight forwarders and logistical companies. "

Länk till RiskIntelligence hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar