Adtraction

lördag 9 januari 2021

Some wisdom...

Jag har länge haft en benägenhet att långsiktigt investera i tämligen små bolag. Delvis därför tyckte jag nedan video var intressant att lyssna på. Som privat investerare har man onekligen även vissa fördelar gentemot mer bakbundna fonder.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar