Adtraction

onsdag 15 december 2021

Grön energi?

I tidigare inlägg gav jag en bild av de systemhotande problem som politikerna skapat för Sveriges energiförsörjning genom märkliga försök att introducera bidragsberoende och dyr så kallad grön energi. Men, det finns mer att säga än så. 

Nedisade rotorblad är ett stort problem, för driften och miljön.

Om man tittar på statistiken över driften av vindkraft så borde det nu stå klart för alla att det här inte fungerar. De ger som minst energi när det behövs som mest och som mest när det behövs som minst, och utan möjligheter till effektiv lagring. Det hela liknar försöken med planekonomi i kommunistiska stater, ett fullkomligt misslyckande. Vem kommer ens på tanken att uppföra detta i stor skala i ett klimat som vindkraften är helt olämplig för? Nedisade rotorblad avhjälps i Sverige med oljebrännare och helikopter. Under de dygn detta varar så ersätts nu med brun energi (kol, olja). Som om detta inte räckte så tar vindkraft även död på många rovfåglar som annars har sin naturliga hemvisst i denna natur. Vad har alla esg-förvaltare att säga om detta skämt? Är det hållbarhet i praktiken, i enlighet med er goda och etiska marknadsföring? Exakt vad är klimatsmart, som ni kallar det, med detta? Nej, denna aktiva green washing är en kvalificerad form av medvetet bedrägeri i mina ögon. Det konstaterar jag med vetskapen att finansbranschen historiskt har utmärkt sig på det området och nu upprepas mönstret igen.  

Vindkraftverken har en begränsad livstid så den aspekten är också värd att reflektera över. Det visar sig att ingen riktigt har tänkt igenom det problemet heller. Det finns en del studier gjorda och de tyder på en avfallsproblematik och dessutom betydligt kortare livslängd än för exempelvis modern kärnkraft. 

Hur ska någon operatör av vindkraft kunna tjäna uthålligt med pengar i en bransch där planerbarhet helt och hållet saknas? Eller där slutkonsumenten drabbas av dramatiska problem tack vare tjänsten?

Svaret är att det kan de givetvis inte, vilket t.ex. illustreras väl av räkenskaperna för Slitevind AB ovan. Vad betyder det i sin tur för leverantörerna till denna industri tro? Ja, det skapar definitivt inte utrymme för god förmåga att styra priset på produkterna uppåt och på det viset skapa goda och uthålliga marginaler. Hållbarheten i hela affären saknas helt.

De som säljer hackar och spadar till guldletarna brukar belönas. Om vi då tittar på ekonomin i sektorn så är den i mina ögon inte alls särdeles attraktiv, precis som väntat. Danska Vestas Wind Systems är en av de globala spelarna och de uppvisar en volatil och inte särskilt god tillväxt, med fallande låga marginaler i en konkurrensutsatt bransch. 

Det första jag slås av när jag tittar igenom ägarlistan till Vestas är att många av fonderna har valt ett namn som gör anspråk på grön hållbarhet, det goda alternativet helt enkelt. Det vore tämligen intressant att få höra hur dessa förvaltare motiverar sina investeringsbeslut. Givet de massiva problem som vindkraft bevisligen orsakar så undrar man ju hur deras så kallade esg-analys egentligen har gått till. Vad har de antagit, har de ens tänkt till alls? Eller är de rent av bara charlataner?

Vindkraft kan utgöra en mindre komponent i ett driftsäkert och hållbart system för energiförsörjning, det kan omöjligen vara den dominanta delen. Det visas inte minst av Sveriges mycket stora problem redan idag. Trots detta faktum värderas t.ex. Vestas som ett gediget tillväxtbolag. Hur motiverar förvaltare investeringar i denna bubbla, driven av enkom ohållbara flöden? Stora delar av pratet om grön energi är en ren bluff och det är tid att samhället vaknar upp nu.

Länk till Vestas hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar