Adtraction

lördag 21 januari 2017

Hexatronic

Hexatronic är verksamt i en växande framtidsbransch, fiberoptisk kommunikation. I dagens samhälle finns sådant som inte fanns förr, och som kräver stora datamängder (mobiler, surfplattor, netflix och liknande tjänster, ip-tv, datorspel över nätet, big-data analytics, clouds-lösningar,  mm). Det krävs därmed stora löpande investeringar inom infrastrukturen, globalt. Förutsättningarna är därmed goda för Hexatronics fortsatta tillväxt, under god lönsamhet. De har en bra marknadsposition i norden, och fortsatt internationell tillväxt står på agendan, enligt ledningen:


Kort summering (Direkt, 18/1):

Hexatronic redovisar ett betydligt bättre resultat efter skatt i det första kvartalet än under samma period i fjol.
Hexatronic, systemleverantör inom fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar för telekomföretag, redovisar ett resultat efter skatt på 18,1 miljoner kronor för det första kvartalet (13,8). Resultatet per aktie uppgick till 0:50 kronor (0:40).

Omsättningen har ökat med 50 procent för koncernen jämfört med motsvarande kvartal föregående år av vilket 29 procent är organisk tillväxt.

Nettoomsättningen uppgick till 336 miljoner kronor (224).

EBITDA uppgick till 39,0 miljoner kronor (21,6) vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,6 procent (9,6 %).


Jag ser det som positivt att det finns ett fåtal tydliga ägare, alltså ej bara anonyma och kortsiktiga fonder, i Hexatronic. Även bolagets vd har ett tydligt privatekonomiskt intresse (ägande) av att bolaget fortsätter sin hitintills framgångsrika tillväxtresa. Ska man säga något negativt, så är det möjligen att ledningens ersättning ligger något i överkant, sett i relation till bolagets nuvarande storlek och lönsamhet. Samtidigt har ledningen dock levererat bra på det de tidigare sagt sig vilja åstadkomma.

Hitta kursvinnare, Aktiespararna.
Bolaget är idag underanalyserat, men det kan komma att ändras framöver i takt med fortsatta framgångar. Dessutom väntar en notering på finare börslista (b.värde) i Stockholm framöver. Det verkar uppenbarligen som så att många ännu inte uppmärksammat den positiva förändring som skett i Hexatronic sista 3 åren.

Det är glädjande att bolaget lanserade en utdelning på 0,3 kronor per aktie under 2016. Det motsvarade då 24% av vinsten. Det finns därmed fortsatt utrymme för stabilitet i utdelningarna, och potentiellt även för högre utdelningar i en framtid, även om fortsatta investeringar krävs för bolagets fortsatta tillväxt. 

Jag vill huvudsakligen äga bolag som klarar att finansiera sig med de medel de genererar, och inte är alltför skuldsatta. Hexatronic har enligt min bedömning en stark balansräkning (soliditet nära 50%) och finansiell flexibilitet, som tillåter fortsatta förvärv. Även räntetäckningsgraden (vinst/räntekostnader) ser bra ut (ca 8 fg år). Detta kan du läsa mer om här: 
http://hexatronicgroup.com/investor-relations/finansiella-maal/

Ett bolag måste uppvisa en acceptabel ROIC (Return on Invested Capital), för jag ens skall överväga en investering. Även om bolaget har en kort, och snabbt föränderlig, relevant historik så ser det bra ut även här (ett snitt nära 14% sista tiden). 

De långsiktiga (5y) antaganden jag tidigare gjorde gäller fortfarande, enligt nedan. Det finns naturligtvis olika framtidsscenarion, men just nu utvecklas Hexatronic bättre än mina förväntningar (omsättning, vinstmarginal).

Disclaimer : Hexatronic tillhör sedan länge ett av mina större innehav. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar