Adtraction

måndag 16 januari 2017

Kvantitativ trading

Merparten av mina pengar placeras idag via långsiktiga, fundamentalt baserade strategier. D.v.s. där jag utför analysen och besluten på egen hand. Det har genom åren bevisat sig fungera mycket väl, även om jag som alla andra gått på minor emellanåt, och på det sättet lärt mig saker. Innehavstiden
för dessa placeringar kan variera från månader till decennier, beroende på hur företagen ifråga utvecklas. Jag tror alltså inte alls på helt passiv förvaltning.

Jag bedriver även mer kortsiktig handel, där samtliga beslut tas utifrån kvantitativa modeller. En anledning till detta är att det skapar god diversifiering att utnyttja olika tidsperspektiv. Men, trots det så hade jag antagligen inte sysslat med detta, om det inte vore för min bakgrund som både civilingenjör och ekonom. Dessa modeller byggs inte upp utifrån ren anpassning till historisk data. Utan jag börjar med en hypotes kring en observation i marknaden. Det kan också vara som så att jag fått en ide från någon annan. Därefter vidtar programmering och tester (i.e. backtest) för att utvärdera om det finns någon edge. Därefter vidtar montecarlo simulering, för att skapa sig en bild av förväntningar på strategin (definitivt bra att ha den dag ofrånkomliga draw downs kommer, då du sätts på hårt prov). Sista skedet utgörs för min del av skarp testhandel, för att ytterligare verifiera edgen.

I mitten av December drog jag igång testhandel med en ny strategi, som jag ska utvärdera mer under året som kommer. Utfallet hitintills ses nedan.

Avkastning för YE-strategin, utan hävstång.
I denna strategi kan innehavstiden variera från någon dag upp till en månad. Det nya, för min del, med denna strategi är att jag nu kombinerar kvantitativa metoder med bedömningar. En lista med kandidater till affärer produceras automatiskt enligt datorns regelverk. Men, jag har en tes om att jag via en diskretionär bedömning kan förbättra utfallet för strategin. Vissa saker är svåra att programmera, men lättare att se för ögat, när erfarenheten talar.  


De inledande affärerna har utvecklats bättre än a priori förväntat. Dock har marknaden under denna period i princip uppvisat idealiska förhållanden för trading. Det ska tilläggas att jag anser mig behöva runt 100 skarpa affärer innan någon slutsats kan dras kring strategins edge.

Frågor på det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar