Adtraction

lördag 11 februari 2017

Välj din förvaltare med omsorg

När jag tittar på nya potentiella investeringar (företag, fonder etc.), så försöker jag alltid skapa mig en uppfattning om personerna bakom företaget. För det handlar om att ge någon ett förtroende att hantera mina pengar på bästa sätt. Det finns vetenskapligt belägg för att denna faktor är viktig, om nu någon trodde något annat än vad sunt förnuft säger. Ska du t.ex. investera i en fond, kontrollera då förvaltningsteamet.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2882983

Abstract:      

We find that hedge fund managers who own powerful sports cars take on more investment risk. Conversely, managers who own practical but unexciting cars take on less investment risk. The incremental risk taking by performance car buyers does not translate to higher returns. Consequently, they deliver lower Sharpe ratios than do car buyers who eschew performance. In addition, performance car owners are more likely to terminate their funds, engage in fraudulent behavior, load up on non-index and lottery-like stocks, exhibit lower R-squareds with respect to systematic factors, and succumb to overconfidence. We consider several alternative explanations and conclude that manager revealed preference in the automobile market captures the personality trait of sensation seeking, which in turn drives manager behavior in the investment arena.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar