Adtraction

torsdag 13 april 2017

Investment AB Spiltan

Jag vill härmed återge delar av det brev som medföljde Spiltans årsredovisning:

För 2016 föreslår styrelsen en utdelning på 50 kronor per aktie. Då vi nästan bara har lönsamma bolag i portföljen och ökar andelen noterade aktier som ger utdelningar, räknar vi med att successivt kunna öka utdelningen i framtiden. ...

I Februari 2017 sålde Spiltan ytterligare 6% av aktierna i Paradox vilken innebär att vi nu har en kassa på ca 400 miljoner kronor. Målsättningen är att använda detta kapital för att ta nya långsiktiga positioner i onoterade och noterade bolag som behöver en långsiktig ägare. Samtidigt vill vi gärna ge våra aktieägare möjlighet att ta del av den fantastiska utvecklingen i Paradox och därför föreslår styrelsen att stämman beslutar om ett inlösenprogram. Då många aktieägare haft sina aktier länge och fått en kraftig värdeökning kanske de vill ha möjlighet att realisera en del av sin vinst. Genom att minska säljtrycket i Spiltanaktien hoppas vi också att aktien kommer att handlas med lägre substansrabatt. ...

Dessutom tror vi att Spiltan även i framtiden kan vara en bra placering. Notera vika spännande bolag vi har i den diversifierade portföljen exklusive Paradox. ...

Spiltan investerade under mars månad 20 Mkr i Pond Healthcare Innovation AB som utvecklat en ny och billigare spirometer. En spirometer är ett verktyg som mäter lungornas funktion och används ofta av t.ex. astmatiker. Apparaten är ofta väldigt dyr och kan bara köpas in av specialister. Pond Healthcare har utvecklat Air Smart som är betydligt billigare ca 700 kr och den kan kopplas in i en smartphone, vilket innebär att man kan göra mätningar själv och dela data från undersökningen med läkaren. ...

Spiltan har beslutat att investera 6 Mkr i Pensiono, i den nu pågående emissionen på Pepins.com. Att arbetsmarknadens parter och våra politiker inte gör något åt alla fribrev är den största skandalen på den svenska pensionsmarknaden. 


    ----------------------------------
20% rabatt på hela sortimentet (adlink, kod: VAR172)

Mer än 1 miljon par skor i lager, fler än 3500 märken.

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar