Adtraction

lördag 24 juni 2017

En legendarisk blankare

Denna blogg innehåller reklam och annonslänkar.

De kunskaper jag har idag om investeringar, trading och finansiella marknader har jag i mångt och mycket lärt av andra. T.ex. har jag studerat andra personer i historien som varit framgångsrika, för att dra slutsatser om gemensamma nämnare. Ett sådant exempel är Robert Wilson, som lanserade den framgångsrika hedgefonden Wilson & Associates på 1960-talet. Han genererade en årlig snittavkastning på respektabla 30 procent under sin karriär.

Wilson hade en strategi där nettoexponeringen varierade mellan 25 till 125 procent, beroende på hur negativ eller positivt inställd han var till marknaden. Även när han var väldigt negativ, så var alltså exponeringen 25 procent lång. Det här är en lärdom som även Warren Buffett yttrade 2015:

" For 240 years it's been a terrible mistake to bet against America, and now is no time to start. America's golden goose of commerce and innovation will continue to lay more and larger eggs. "

Med andra ord så är det som så att optimism är det som i längden lönar sig på marknaden. Något även Wilson lärde sig, den hårda vägen, med tiden. Vi lever i en tid där efterdyningarna av finanskrisen ännu kvarstår, och många har säkert hört om stora vinster via t.ex. The big short. Även om Wilson var oerhört skicklig och framgångsrik så uttryckte han sig ändå såhär:

I would say from the beginning to the end of it, throwing in the resorts, I may have broken even on my shorts. "

Så varför agerade han då på kortsidan, när oddsen är mindre bra? Jo, det tillförde värde genom sund riskhantering. Man skulle kunna jämföra de korta positionerna med en försäkring, som faller ut med rejält med pengar när man får rätt. På det viset kan man därmed ta mer risk i de långa positionerna, för om marknaden kollapsar så har man ändå resurser att utnyttja den uppkomna situationen till sin fördel.

The primary goal of short selling should be to provide cash in a sell-off and let you back up the truck on your longs. "

Mina egna erfarenhet är likartade, jag ser korta positioner som ett mer sällsynt agerande för bra försvarsspel i väl definierade tider av behov. Jag har även innehav i ett fåtal fonder och tillgångsslag som kan väntas prestera bra i tider när mina långa positioner inte gör det.

------------------------------------       
City Gross Matkasse - Sveriges färskaste matkasse

City Gross Matkasse har flest färska kvalitetsråvaror till lägst portionspris. Alltid med färskt svenskt butiksstyckat kött, fisk från säkra bestånd och ekologiska eller Ä-märkta produkter.   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar