Adtraction

tisdag 18 juli 2017

Dedicare

Innehåller reklam och annonslänkar.

Rapportsäsongen är igång, såhär i sommartid så känns det därmed skönt att ha pålitliga bolag som Dedicare i väskan. Jag tittade över siffrorna lite snabbt, och återgick förnöjd till badet. Ett stabilt utdelningscase detta, tryggare kan ingen vara.

PERIODEN 1 APRIL – 30 JUNI I KORTHET · Rörelsens intäkter 196,4 MSEK (153,1) · Rörelseresultat 24,4 MSEK (15,6) · Rörelsemarginal 12,4 procent (10,2) · Resultat efter finansiella poster 24,8 MSEK (15,1) · Periodens resultat 19,2 MSEK (11,6) · Kassaflöde från den löpande verksamheten 22,4 MSEK (2,3) · Resultat per aktie före utspädning* 2,13 SEK (1,29)

För att citera Remium, så är det tyvärr så här, vilket alla utom våra politiker begriper:

Vårdsituationen i Norden fortsätter vara pressad och bolaget rapporterar att den underliggande tillväxten fortsätter vara stark. Allt fler sjuksköterskor sjukskriver sig på grund av svåra arbetsförhållanden, vilket pressar en redan eftersatt vård som lider av personalbrist.

De längre trenderna i samhället talar för detta bolag. Under kommande åren tror jag Dedicares kurs kommer noteras närmare 200 kronor, givet att bolaget förblir lika välskött som nu.

Länk till Dedicare hos Avanza

-----------------------------------
Erbjudande
Sommarrea! Upp till 50% rabatt på vitvaror, hushållsapparater och personvård

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar