Adtraction

onsdag 5 juli 2017

Halvår 2017

Denna blogg innehåller reklam och annonslänkar.

Andra kvartalet är avklarat, och det är dags för den sedvanliga rutinen att blicka tillbaks lite. Om jag tittar på den största av mina egna portföljer, så är jag nöjd med årets avkastning på 21,2% fram tills i Fredags. 


Resultatet har som synes även uppnåtts med ett risktagande som är ungefär som index, och en bra sharp ratio. Resultatet är bra mot bakgrund av att allt inte är allokerat till aktier,  utan stora delar av portföljen har allokerats till ränteliknande risk (i.e. läs preferensaktier mm) och andra tillgångsklasser (valuta, kredit, råvaror). Inga stora misstag har noterats under året. Denna portfölj består av mer långsiktiga innehav, och sedan en del trading på toppen som diversifiering och för att öka alfa.


Avkastningen har konsekvent varit bättre än index (inklusive utdelningar), vilket man bör klara av om man gör sitt jobb ordentligt. Annars hade jag inte varit nöjd med min prestation. 

Jag förvaltar även en portfölj åt en klient. Målet är där att med konservativ risktagning uppnå en avkastning på 10% per år, och det kommer att uppnås även i år:Utdelningarna är spridda över året och blir, som förväntat, högre än föregående år i denna portfölj:


Portföljen har befunnit sig i ett uppbyggnadsskede, men börjar nu ta en mer stationär form, så som jag vill ha den. Jag har dock en något lägre riskprofil för tillfället. 

------------------------------------------- 
10% rabatt på hela köpet via nedan länk (kod: quicktest10):

Quicktest erbjuder säkra och enkla hemmatester, många av våra tester kan upptäcka orsaker bakom några av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar