Adtraction

måndag 8 januari 2018

Fonder

Innehåller reklam och annonslänkar.

Visst är det lätt hänt att tänka på nedan bild, när man tänker på fonder? Men, det är nog branschens egen förtjänst att det är så, med tanke på alla de dyra och falskt marknadsförda "aktiva" fonder vi sett.


Samtidigt har jag en viss förståelse för fenomenet i sig. När kunderna fokuserar på kortsiktig avkastning och jämförelse med index, då är det inte konstigt att de har fått det de efterfrågat, d.v.s. kass indexnära avkastning. Senaste åren tycker jag mig dock ha sett en bättring, faktiskt även från vissa av storbankerna.

Jag placerar dock själv i vissa fonder, och då företrädesvis aktiva fonder som jag bedömer kan tillföra något till min egen förvaltning. Jag är väl bekant med akademikers teorier, byggt på vansinniga antaganden, om att ett passivt index inte kan slås över tid. Det är väl självklart att man via sunda metoder, och begränsad volym, kan slå ett index?

Jag inser att jag behöver sund riskspridning av mina tillgångar, samtidigt som jag inte kan behärska allt själv. Dessutom vill jag sprida själva förvaltningsrisken. Atlant fonder har en historik av framgångsrik aktiv förvaltning. Jag avser placera en del pengar i deras fond Protect, när mina modeller anger att situationen är lämplig för det. Den här fonden är förhållandevis nystartad och har ett intressant fokus på att i första hand skapa avkastning i kraftigt fallande marknad.

Länk till Atlant Protect hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar