Adtraction

torsdag 18 oktober 2018

Smakstart med Nilörn

Innehåller reklam och annonslänkar.

Skönt att rapportperioden inleddes med en smakstart, denna Oktober. Jag har tidigare skrivit kortfattat om Nilörngruppen, som jag vart med i sedan börsnoteringen. De har en given plats i utdelningsdelen av portföljen. Inte bara för att målet är att dela ut 60 till 90 procent av vinsten, utan också för att bolaget har fortsatt bra förutsättningar att växa organiskt och globalt, med riktigt trevlig nivå på roic.

- Omsättningen ökar med starka 19 procent, drivet av såväl nya som gamla kunder (merparten organiskt). Även fortsatt bra orderingång. De håller sig således fortsatt väl över satta mål. Snabbare tillväxt än underliggande marknad, tar marknadsandelar.
- Resultatet per aktie ökar 21 procent. Cashing!... Detta matchas även av kassaflödet.
- Trots viss prispress så ökas bruttomarginalen.
- Fortsatt stark finansiell ställning, fortet står starkt.
- Intressant att produktion flyttas tillbaks från Asien till Europa. 


Finns egentligen ingen anledning att ändra på förhoppningen att jag med placeringen i detta bolag kan dubbla pengarna på ca 5 års sikt. Slutligen så gillar jag slutorden i presentationen, något de hitintills levererat mycket bra på:

If you invest in Nilörngruppen we promise to take care of  your investment through long-term thinking, growth, stability and hard work!

Länk till Nilörngruppen hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar