Adtraction

fredag 18 januari 2019

Seafire - förvärv

Innehåller reklam och annonslänkar.

I Onsdags slutförde Seafire det förvärv jag kort refererade till i tidigare inlägg. Baserat på den information bolaget släppte i samband med det så ser man att bolaget ifråga fortsätter utvecklas mycket smakligt även i inledningen av detta år. Givet det som tidigare har kommunicerats så var det här ett bra förvärv av ett fint familjeägt bolag i en gynnsam utvecklingsfas, till ett bra pris.

Notera att Seafire endast värderas till runt p/s 0,5. En av mina investeringsteser i det här fallet är att dels kommer Seafire växa tämligen kraftigt under kommande 3-5 års period, även om ledningens mål kanske är väl högt satta? Men, sedan kommer vi förmodligen även att få se högre multiplar i takt med att bolaget växer och därmed stabiliseras mer. Även finansieringskostnader kommer förmodligen att komma ned en del framöver, i takt med att bolaget exekverar på sin strategi. Skulle vi framöver gå in i en sämre konjunktur så är naturligtvis småbolag mer utsatta. Men, samtidigt finns det även möjligheter med en sådan situation för ett bolag som Seafire. I deras fall så är skuldsättningen lite hög idag, men jag tror samtidigt de kan säkra ytterligare finansiering via ägare i det fall behov uppstår. Det är i detta fall ett plus med ett fåtal större ägare, samt att ledning och personal äger meningsfulla andelar i bolaget.

" Seafire AB (publ) (Seafire) har per dagens datum slutfört förvärvet av Åkerstedts Verkstads AB (Åkerstedts). ..

Vid tillträdet såldes fastigheten till familjen Åkerstedt för 7,8 MSEK vilket ger en resultateffekt på ca 1 MSEK efter transaktionskostnader och ett skuldfritt bolag med en nettokassa på ca 5 MSEK. Bolagets aktier värderades till 34,3 MSEK vid tecknandet av avtalet. Värderingen för bolaget på kassa- och skuldfri basis (EV), blev 29,3 MSEK i och med försäljningen av fastigheten i jämförelse med tidigare kommunicerat EV 37 MSEK. Förvärvet finansierades av en riktad nyemission på 2 MSEK till säljarna, bolagets egna medel samt upptagande av nya krediter. Tilläggsköpeskillingar 
om uppskattningsvis cirka 8 MSEK kommer att utbetalas under 2019 till 2021 vilka förutsätter en fortsatt god finansiell utveckling.

Åkerstedts orderstock har ökat med över 200% jämfört med 2018 och uppgår till 7,3 MSEK (2,3 MSEK) per den 16 januari 2019 vilket stödjer en fortsatt god utveckling 2019. Under perioden 1 december 2017 till 30 november 2018 växte bolaget med över 30 procent, jämfört med samma period föregående år, till 30,3 MSEK i omsättning med en EBITDA på 7,8 MSEK vilket ger en marginal på över 25 procent. Omsättningen 2017 uppgick till 22,7 MSEK med en EBITDA på 4,2 SEK. Åkerstedts kommer att konsolideras i Seafires räkenskaper från och med 2 januari 2019. "

Länk till Seafire hos Avanza


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar