Adtraction

lördag 2 mars 2019

Awardit

Innehåller reklam och annonslänkar.

Inför börsnoteringen av Awardit, för inte så länge sedan, skrev jag bland annat följande:

" Faktum är att Awardit är ett av Sveriges bättre presterande bolag, sett till nyckeltal. Utdelningshistoriken är god, eftersom verksamheten i sig inte är särdeles kapitalkrävande och skalbarheten är god.

Sedan dess har mycket hänt och utvecklingen har varit bättre än jag förmodade, och jag har därför successivt ökat min position. Nu är man störst i norra Europa inom sin nisch. Alltid roligt med bolag som överraskar positivt på det här viset.


- Jämfört med Q4 2017 ökade omsättningen 500 procent till 93 miljoner kronor. Mycket tack vare förvärvet av Crossroads Loyalty Solutions. Värt att påpeka är att det 4e kvartalet tenderar vara det absolut starkaste, vilket är hänförligt till en julhandelseffekt.
- Resultatet hängde med, om man justerar för de avskrivningar av goodwill som krävs enligt K3 regelverket, eller hellre beaktar kassaflödet.
- Det blir intressant att i nästa rapport följa upp hur nyligen initierade effektiviseringsprojektet i koncernen fullbordas. Det bör lyfta resultatet minst i storleksordningen 5-10 miljoner ytterligare, även om det också bör ta viss kraft från personal och ledning. Integreringen av förvärven är en
risk väl värd att beakta.
- Hur synligt blir lägre kundanskaffningskostnader, i marginal och tillväxt, för Sponsorhuset inom kommande kvartal?
- Att de höjer utdelningen med tio procent sänder bra signaler till oss ägare inför framtiden. Tionde året på raken med höjd utdelning, inte illa det.

Digitaliseringstrenden i samhället är bra för lojalitetsprogramslösningar, vilket avspeglas i historisk organisk tillväxt i bolaget. Trots aktiekursens goda utveckling hitintills så bedömer jag att ett köp på dagens nivå ger en god säkerhetsmarginal. Den låga floaten är även det något som gör bolaget intressant att vara med i för min del.

Länk till Awardit hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar