Adtraction

söndag 17 mars 2019

Surdeg

Innehåller reklam och annonslänkar.

Innehav som över tid inte genererar en vettig avkastning har ingen plats i mina portföljer. Jag har därför sålt mitt innehav i fonden Kvanthedge.


Jag köpte detta innehav för några år sedan, med förhoppningen att de skulle komplettera min egen förvaltning på ett bra sätt. De uppfyllde förväntningen om någorlunda lågt korrelerad avkastning mot aktiemarknaden. Med det spelar ingen som helst roll, när man beaktar den allt för låga avkastningen. Detta i kombination med orimligt höga avgifter gör det omöjligt att ha kvar innehavet.  Kapitalet som frigörs skall omallokeras till egenutvecklade systematiska strategier.

Ingen kan äta enbart låg korrelation till frukost. Det är dock en väl odlad myt från hedgefonds- industrin. Inte låg volatilitet heller. Faktum är att jag inte tillhör dem som ser förhöjd marknadsvolatilitet som risk, en viktig lärdom med åren. Speciellt när massorna börjat definiera risk på samma felaktiga vis, vilket driver fram ett förutsägbart kollektivt agerande. Sedan får teoretikerna säga vad de vill. Det är snarare något man kan och bör vända till sin fördel. För det är då irrationellt agerande uppstår i högre utsträckning, vilket är något man med fördel kan modellera.

Dessutom är jag idag skeptisk till kategorin makrofonder. Givet den omfattande manipulationen av Centralbanker så finns det fog för att påstå att vi idag inte har en fri marknad. Fungerar då ekonomiska teorier väl för att skapa avkastning, eller är det även andra faktorer som styr i allt för hög utsträckning? Jag misstänker att perioden med låga räntor är långt ifrån över och det är en annan anledning till att det blir fortsatt svårt att skapa meningsfull avkastning för dessa fonder. 

Länk till Kvanthedge hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar