Adtraction

torsdag 18 juli 2019

Fade the analyst downgrade

Om du handlar diskretionärt så kan det vara bra att reflektera över kursreaktioner när analytiker förändrar rekommendationer. Tämligen ofta förekommer situationer som kan utnyttjas till din fördel. I följande video ges ett bra exempel.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar