Adtraction

söndag 21 juli 2019

Nilörngruppen

Innehåller reklam och annonslänkar.

Nöden har ingen lag, även i semestertider så måste man pyssla om portföljen och hålla sig lite granna uppdaterad. I slutet av den här veckan kom Nilörngruppen in med sin kvartalsrapport och eftersom det bolaget har en given plats i utdelningsportföljen så förpliktigade det att snabbt läsa igenom den. 

Egentligen kanske man skulle lata sig lite i solen istället?

Marknaden reagerade inte direkt positivt på följande:

Order bookings increased by 5 percent to MSEK 171 (163). 
• Revenue decreased by 3 percent to MSEK 196 (203). 
• Marginal currency effect in the quarter. 
• Operating profit amounted to MSEK 20.2 (27.3). 
• Profit for the period amounted to MSEK 15.1 (21.3). 
• Earnings per share amounted to SEK 1.32 (1.87).

För mig som har innehaft aktien sedan noteringen så känns kursreaktionen igen från förr. Bolagets utveckling tenderar nämligen att vara något slagig mellan kvartalen, och det är inte direkt första gången Mr market reagerar galet volatilt på det. Förmodligen var det omnämnandet av "hårt klimat i retail" som fick aktiemarknaden i spinn, utöver siffrorna som sådana. Jag noterar att bolaget självt refererar till kalendereffekten beträffande något lägre försäljning samt att marginalen förväntas återhämtas framöver, och sanningshalten i den saken lär visa sig framöver. Här förlitar jag mig även på vetskapen att ledningen historiskt sett tenderat att kommunicera konservativa finansiella mål, som man sedan överträffat.

Nilörn har tidigare uppfyllt sina mål väl och de har växt snabbare än underliggande marknad över tid. Även den konsekvent höga avkastningen (roic) talar för att de besitter konkurrensfördelar i den tråkiga men konkurrensutsatta bransch de verkar. Bolagets högre investeringstakt senaste åren har gett god utdelning i form av ökat fritt kassaflöde, en utveckling jag tror kommer fortsätta.  Jag tror även det här kursfallet ger ett bra ingångsläge i ett undervärderat och underskattat bolag, sett på några års sikt och utdelningen lär förbli attraktiv. Jag anser att Nilörn är värt runt 90 kr, baserat på en kassaflödesvärdering, och det lär visa sig med tiden.

Vad anser du om Nilörn?   

Länk till Nilörn hos Avanza

1 kommentar: