Adtraction

lördag 10 augusti 2019

Byggpartner

Innehåller reklam och annonslänkar

Titta gärna in på Byggpartners presentation från rapporten, väl värt att lyssna på. Jag får intrycket att nye vdn lyckas väl med sin målsättning att höja marginalerna. Min tes är att vd bytet, som vanligt, skapade förutsättningar för rensning i garderoben föregående år när nedskrivningar togs i vissa projekt. Och den så kallat effektiva marknaden reagerade som den brukar.

Ett välskött bolag i sektorn, med en fin affärsmodell.

Byggpartner har en plats i min utdelningsportfölj, dels eftersom direktavkastningen är på en tämligen attraktiv nivå men jag bedömer även att det finns goda förutsättningar för en god tillväxttakt i utdelningen över tid. Balansräkningen står stark liksom bolagets förmåga att skapa bra kassaflöde. Jag gillar även att bolagets grundare ännu äger ca 25 procent av rösterna, det tror jag borgar för en fortsatt sund utveckling på sikt. Ett köp på dagens nivå ger en förmodat god säkerhetsmarginal, jag avser att öka min position framöver. Äger du något i byggsektorn och isåfall vad?

Länk till Byggpartner hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar