Adtraction

torsdag 5 september 2019

Aktiv förvaltning

Jag förvaltar en långsiktig och inte särskilt transaktionsintensiv portfölj åt en klient sedan 2008. Målet för den är att till måttlig risk avkasta något mer än index varje år. Små skillnader som med tiden växer sig stora tack vare effekten av ränta på ränta. Det har jag, som synes, över tid lyckats väl med. Portföljen rymmer inte bara aktier utan även andra tillgångsslag för att balansera risknivån. I år har det, med tanke på risknivån, gått tämligen bra.


De som förstår sig på saker menar att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att över tid slå ett index. Ja, enkelt är det kanske inte, men man behöver ju faktiskt inte heller göra det svårt genom sättet förvaltningen sköts. Om man tittar på hur många så kallat aktiva fonder arbetar än idag, så ser man en sak med tydlighet. De har många positioner som ligger nära index, och sedan en mindre aktiv andel utanför det. D.v.s. hela förvaltningen tar i praktiken sin utgångspunkt i hur index ser ut. Det gör förvaltaren eftersom fondbolagets främsta uppgift är att öka volymen under förvaltning, och det tror man sig göra bäst genom att inte förvalta aktivt på riktigt. För med riktig aktiv förvaltning så tar man risken att avvika kraftigt från index på nedsidan enskilda år. Det skulle troligtvis orsaka utflöden ur fonden, och därmed så är det få som är aktiva på riktigt. Förhoppningsvis så kommer dock utvecklingen pressa bort den typen av fonder successivt, då du kan uppnå samma resultat på billigare och enklare vis idag.

Brukar du syna förvaltningen närmare innan du kastar in dina besparingar?   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar