Adtraction

tisdag 3 december 2019

ALM Equity

Innehåller reklam och annonslänkar.

Min utdelningsportfölj innehåller även en del positioner med något högre risk. En av dessa är en något mindre position i ALM Equity Preferensaktie, vilken idag yieldar ca 8,3 procent. Flera av börsens bostadsutvecklare har, som bekant, haft stora problem sista tiden. Men ALM Equity framstår som jag ser det ändå som ett bra val. Jag får intrycket att ledningen lyckas exekvera successivt på planen att styra om från bostadsrätter till hyresrätter. Det verkar i mina ögon inte helt orimligt att de inom några få år kan förvalta mer än 4000 bostäder vilket skulle sänka risken i verksamheten påtagligt och därmed finns uppsida.

Den som följer bostadsmarknaden i Stockholm lär ha noterat en viss förbättring, vilket även återspeglas i ledningens kommunikation i rapporten:

" Marknaden för bostadsrätter förefaller ha vänt uppåt. Antalet affärer ökar stadigt och priserna har stabiliserats. ALM Equity märker det främst genom att vår portfölj av färdigställda bostadsrätter från avslutade projekt fortsätter att minska, det senaste kvartalet med närmare en tredjedel.

ALM Equity ökar nu antalet bostäder i produktion vilket känns fantastiskt i ett läge där trenden generellt är den motsatta. ...Den trenden talar för att bostadsrättsmarknadens stabilisering kommer att bestå och det kommer relativt sett ut färre bostäder de närmaste åren än tidigare.

Totalt finns det i portföljen projekt omfattande närmare 7 Mdkr med ett beräknat driftnetto om 300 Mkr som potentiellt kan bli en del av förvaltningsportföljen. "

Länk till ALM Equity Pref hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar