Adtraction

fredag 10 april 2020

Agerandet i PPM sparandet

När det kommer till mitt pensionssparande i PPM så är det något jag undviker att röra i för mycket, eftersom det blir bäst så då det rör sig om ett mycket långsiktigt sparande. Vanligtvis så ser jag över det någon gång per år. Men, i tider då hög osäkerhet råder så kan ofta de bästa affärerna göras så då är jag vanligtvis något mer aktiv i syfte att kunna ta tillvara på möjligheter. Att bara blunda och hoppas på det bästa är således inget jag förespråkar.

Klicka för större bild.

Riskpremierna för företagsobligationer har stigit mycket kraftigt i en illikvid marknad, i takt med att alla skulle sälja samtidigt. Det var jag därmed tvungen att ta tillvara på. I takt med att kreditspreadar normaliseras framöver så kan den formen av exponering nu erbjuda aktieliknande avkastning, så bra köplägen har paniken nu erbjudit. Den medvetne spararen ser att jag valde en Småländsk förvaltare, den produktiva landsdel med en Gnosjöanda som levererar när det väl gäller.

Den som studerar fonderna ovan inser att det är en hög spridning på värdeutvecklingen. Denna kris visar om något det stora värdet av att våra politiker och tjänstemän ser till att värna om dagens form av PPM. Deras nuvarande förslag har inriktats på att likforma sparandet i ett fåtal stora fonder, vilket enbart skulle gynna de stora bankerna och deras lobbyister. Det skulle vara katastrof för folkets pensioner. PPM behöver inte likriktas, det behöver erbjuda sparalternativ med förmåga att klara sig väl även när det stormar. 

En bra grej med dagens PPM är att det även erbjuder riktigt låga avgifter för många fonder. Något som påverkar sparandet mycket positivt sett över en längre tid. Annars kan du även passa på att köpa fonder billigt via den nya plattformen Savr.   

Länk till fondutbud hos Savr

Hur har du gjort med ditt eget ppm-sparande?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar