Adtraction

torsdag 2 april 2020

Väl jobbat!

Det är inte ofta det händer, men det finns ett antal förvaltare av hedgefonder därute som gör ett tämligen anständigt jobb.

" Elementas månadsrapport för mars bifogad.

Med extrem volatilitet på världens börser och breda nedgångar i både ränte- och aktiemarknaden är det extra roligt att kunna presentera ytterligare en positiv månad.

En perfekt storm av en fryst kreditmarknad och en nedstängd ekonomi har resulterat i att inte bara diverse svansrisker materialiserats till fullo, utan framförallt att dessa materialiserats samtidigt. Effekterna såg vi i en panikartad nedgång på världens kredit- och aktiemarknader.

Svarta svanar är i sin natur omöjliga att förutse men svansrisker generellt kan identifieras. Vi ser att en hel del svansrisker återstår på kortsidan men tar självklart också tillvara på möjligheterna på långsidan. Vi har bland annat agerat på intressanta lägen i enskilda obligationer i stabila bolag med rörliga kostnader i kombination med starka balansräkningar. Inom denna kategori har vi sett enskilda räntepapper som fallit med över 20 % på väldigt kort tid enbart som effekt av stressen i kreditmarknaden.

Även på aktiesidan har vi kunnat sätta en del kapital i arbete på väldigt attraktiva nivåer. På kortsidan ser vi fortsatta svansrisker framförallt inom sektorer som är beroende av en fungerande kreditmarknad såsom delar av fastighetssektorn. Likväl ser vi en hel del bolag som fortfarande handlas på nivåer där värderingen lämnar litet utrymme för bakslag.

Det är med stor ödmjukhet vi ser framåt mot resten av detta händelserika år.
"


Jag valde att placera en del pengar i den här fonden kort efter deras uppstart, mest för att jag bedömde att förvaltarna hade en bra bakgrund för uppgiften och att jag delade deras syn på god riskhantering. Kul när de svarar upp mot förtroendet. För övrigt kan noteras att man inte ser dessa personer så ofta i media, de behöver inte skylta på det viset, de lägger uppenbarligen istället sin värdefulla tid på att prestera.

Du köper rimligtvis den här fonden hos Savr, även om den också säljs 14 procent dyrare hos Avanza.

Länk till Elementa hos Savr
Länk till Elementa hos Avanza 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar