Adtraction

tisdag 28 juli 2020

Risk Intelligence

Det tillhör kanske inte vanligheterna, men emellanåt investerar jag i tämligen små bolag som är nya på börsen. Det jag har lärt mig om den typen av företagande genom åren är att saker och ting ofta tar något längre tid än planerat av diverse anledningar, så är även fallet med danska Risk Intelligence. Det gäller att ha ett visst tålamod när man tror på det långsiktiga caset. Personligen så tror jag att säkerhet och relaterad logistik är långsiktiga trender som är här för att stanna och marknadspotentialen är fortsatt stor nu när bolaget just tagit sig igenom en tung investeringsperiod i nya erbjudanden. Intressant nog så uppvisar kunderna en hög förnyelsegrad (98 procent) på de årsvisa prenumerationerna. Sådan kundnöjdhet och lojalitet är alltid ett gott tecken.

Trenden är tydlig i försäljningen och skalbarheten bör vara god framöver.

Det här året inleddes starkt med en ökning av försäljningen med 204 procent i Januari jämfört med föregående år. Men därefter slog olyckligtvis covid till med full effekt i deras marknader och första kvartalet slutade således med en mer modest tillväxt. Det återstår nu att se om företaget enligt nuvarande plan avslutar året med ett positivt ebitda, men det finns positiva indikationer på det.

" Risk Intelligence A/S (“Risk Intelligence” or "the Company") has seen renewed increase in demand for their Advisory Services as the Company enters Q3 2020.

The impact of COVID-19 during the period from February to June resulted in an almost standstill in Advisory Services, which is Risk Intelligence’s delivery bespoke consultancy to its clients, which is supporting the Company’s subscription- and web-based Risk Intelligence System. The decrease in business was due partly to restrictions for visiting clients’ offices around the World, partly due to restrictions or direct ban of travelling to nearly all regions of the World, and partly due to some restrictions on clients’ operations.

During the end of June and early July a project combing a number of clients’ mutual interests within due diligence has been initiated, which will be delivered in July. Compliance is key within the shipping industry but in this unprecedented time it is even more critical to perform accurate due diligence. Risk Intelligence has carried out due diligence on behalf of clients since 2007 and are seeing renewed increase in clients wanting the Company to undertake independent assessments of security service providers they are utilising or considering using for future operations. The potential legislative pitfalls attached to the use of private security providers are potentially severe, and Risk Intelligence help clients operate with confidence and transparency.


It is significant that we are getting new contracts within Advisory Services in addition to the earlier reported uptake in new business within the Risk Intelligence System. ...  "

Länk till Risk Intelligence hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar