Adtraction

lördag 19 september 2020

Cashar in

Lite mer än 9 procents avkastning på några få månader, det är riktigt bra för att vara en placering i  företagsobligationer. Nu är vi dock snart tillbaks där året började och då tackar jag för mig.

Simplicity Global Corporate Bond

Ska man få vettig avkastning på obligationer idag, då måste man agera agera opportunistiskt och/eller nyttja hävstång. Nettoflödet är nu återigen positivt in i dessa fonder. Det är nästan så att man undrar ifall spararna inte förstår det faktum att den återhämtning vi sett i företagsobligationer per automatik betyder lägre förväntningar på framtida avkastning?

Länk till Simplicity-global-corporate-bond hos Avanza 

Sparar du själv något i den här typen av fonder?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar