Adtraction

torsdag 29 april 2021

Awardit - MBXP

Awardit är ett av mina kärninnehav som jag har ägt sedan noteringen. De har presterat mycket bra historiskt, men är än bara i sin linda jämfört med ambitionerna som ledningen tidigare har uttryckt. Således lyssnade jag självklart in på den presentation de höll av sitt senaste stora förvärv MBXP, inklusive den 100 dagars plan man nu arbetar på för att realisera synergier. Resultatet för MBXP kommer inkluderas i Awardits siffror from q2 och det blir därmed ett betydande tillskott i omsättningen.

Det ingick även en frågestund, där de b.l.a. kommenterade vallgravar, konkurrenskraft, digitalisering och covids inverkan, samt att de avser fortsätta med förvärv utanför Sverige. Det blir således ett spännande och givande år även framöver för oss aktieägare.       

Awardit är ett bolag som platsar i såväl en bra utdelnings- som tillväxtportfölj. Värderingen är enligt mig allt för låg idag, jag är långsiktigt mer optimistisk än t.ex. Affärsvärlden som fann 50% potential vid analysen i Mars. Äger du med dem?

Länk till Awardit hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar