Adtraction

tisdag 28 december 2021

Årskrönika 2021

Året är i princip över nu och således är det dags för den obligatoriska återblicken på året som gick. Konstigt, men jag tänkte just att de sista tio åren så har det ofta känts som att det var ett utmärkande år. Samhälleligt sett så var 2021 ytterligare ett mörkt år för Sveriges del, där Socialdemokratin och övriga i riksdagen fortsatte på den inslagna vägen med nedmonteringen av Sverige. Den hysteri som exempelvis föreligger kring nuvarande tama version av covid har ingenting att göra med att skydda vården. För den vårdkris som nu föreligger har inte så mycket att göra med covid, det är bara ännu en följd av decenniers felprioriteringar i Sverige. I Sverige går det 2.1 sjukhussängar på tusen invånare. Genomsnittet i Europa är fem vårdplatser och mest har Tyskland med åtta. Omvänd proportion mot skattetrycket alltså. Fundera på den... 

Egentligen helt väntat att samma riksdag gemensamt beslutat sig för att avveckla kärnkraften, landets enda stabila och miljövänliga form av energikälla. För att därefter låtsas som att de inte alla gemensamt stod bakom det beslutet. Energikrisen liksom bara uppstod av sig själv och ingen fattar någonting, men alla politiker kliar sig i huvudet och undrar vems felet är. Den svenska modellen inkluderar även en politiskt köpt media som låter tågkraschen fullbordas. Men alla ska köra elbil, för tänk på miljön, genus och identitet.

Talande bild för tillståndet i dagens Sverige.
 
Nu över till mer glädjande ting. Privatekonomiskt sett så blev 2021 ett av de bättre åren någonsin relativt mätt. Absolut sett så var 2021 det bästa året. Även årets avkastning motsvarar en topprestation bland fondförvaltarna i Sverige. Den dag jag inte förmår slå dem meningsfullt, långsiktigt, så är det dags att låta någon annan ta över.

Året inleddes som synes lite halvknackigt, men framåt sommaren började avkastningen ta sig. Under sådana perioder som i början av året så gäller det att ha en väl genomarbetad strategi att luta sig emot och det gäller att verkligen tro på den. Det är något jag har blivit bättre på med åren, tilliten till mig själv och mitt agerande under pressade perioder.

Utöver långsiktiga investeringar så har jag också den systematiska och helautomatiska tradingportföljen (se t.ex. detta inlägg om algohandel och de verktyg jag nyttjar). Jag nämnde tidigare att jag under föregående år lade ned en del arbete på den i syfte att diversifiera ytterligare. 

Notera att ovan graf visar löpande ackumulerat realiserat resultat under året. Det dagliga resultatet uppvisar naturligtvis en högre volatilitet än så, men det är på det viset jag löpande utvärderar och följer upp min handel. Det finns som synes en god edge i även min kortsiktiga handel och jag är totalt sett nöjd med prestationen och riskhanteringen. Under kommande år avser jag att utöka riskmandatet selektivt och dessutom introducera ett antal nya handelsmetoder. För närvarande presterar samtliga av mina aktiva modeller väl och kompletterar varandra bra. 

Jag vill i denna krönika även ta tillfället i akt att tacka Rikard med team på Autostock för den plattform och den community för traders ni tillhandahåller. Lars Hansson är en annan person jag har mycket att tacka för i och med att jag deltog i ert projekt 2013. Utan er hade min framgång förmodligen varit avsevärt svårare att uppnå.    

Efter även detta år är det passande med ett citat: 

" Det farliga med en lång börsuppgång är att du lätt börjat anta att din fina avkastning beror på din egen förmåga, när du egentligen har dragit nytta av marknadens avkastning, som varit tillgänglig för alla. " ( Ludvig Rosenstam Åhman )

Hur var ditt 2021 ?     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar