Adtraction

fredag 18 februari 2022

Förvaltaren om energifrågan...

Det är sällan personer i näringslivet vågar ta bladet från munnen och säga som det är. Oftast ser man istället kommunikation anpassad av pr-byråer i enlighet med politisk korrekthet. Detta skadliga agerande visar enkom ett påfallande förakt emot kunder och andra mottagare av budskapet. Så som om de antar att alla andra helt saknar intellekt. 

Inom finansbranschen har all denna falskhet gått så pass långt på senare år så att man anammat exkludering drivet av esg. En liten grupp individer ska ta sig rätten att definiera normer, vad som är rätt eller fel och alla andra ska sedan rätta in sig i ledet eller straffas ut. Ingen debatt. Säg mig, när skapade exkludering ett mervärde? Det är däremot påfallande likt kommunism och den tid då nazismen exkluderade judar, för att därefter sända dem till koncentrationslägren. Hade nyordet hållbarhet funnits på den tiden så är jag övertygad om att de använt det för detta. Eller hur AP7 ? 

Därför är det befriande när en fondförvaltare säger några väl valda och självklara ord om energifrågan nedan. Sådan tydlighet uppskattar jag, då vet jag att förvaltaren drivs av rationella beslut och inte enfaldigt och skadligt trams. Dvs sådant som ger resultat i längden. 

Utveckla nästa generations säkra kärnkraft, för miljöns skull.

" Nya EU-beslut i den gröna omställningen gynnar fonden Atlant Green Tech Metals. Samtidigt fokuserar man framförallt på två ovälkomna hot i form av en snabb räntehöjningscykel i USA och geopolitisk oro mellan Ryssland och Ukraina. Det skriver förvaltaren för Atlant Green Tech Metals, Mattias Gromark i en marknadskommentar.Inom hållbarhetsområdet har EU gått vidare med att låta kärnkraft och viss gaskraft vara en del av taxonomin för den gröna energiomställningen. Förvaltaren lyfter fram Polen som är ett av de mest kolberoende länderna i Europa. Nyligen tillkännagav den polska kopparproducenten KGHM att man ska ställa om från kolkraft till kärnkraft framställd av små modulära reaktorer.

Leverantör blir amerikanska NuScale och första reaktorn kommer att tas i drift 2029. Så sakteliga börjar man förstå att kol måste bort för att klara energiomställningen. Energirörelsens fokus på att lägga ner kärnkraft istället för att fokusera på förbränningen av kol, gas och olja har varit förödande för att få ner koldioxidutsläppen. Energiomställningen och elektrifieringen kräver mycket ny kraft och en viss andel av kraften måste vara planerbar för att ge en stabil tillgång. Mixen mellan sol, vind, vatten och kärnkraft kommer att vara vägen framåt", skriver Gromark.Vidare menar förvaltaren att tekniken för storskalig energilagring inte finns ännu, även om det görs framsteg inom sektorn. Gaskraften som Tyskland satsat på som ersättning för sin kärnkraft har enligt förvaltaren varit ett stort misstag då Ryssland är leverantören. Detta ser förvaltaren som ett misstag både för miljön och Europas säkerhet, vilket blev tydligt när Putin valde att hålla igen gasflödet och orsakade en energikris.

Tysklands tidigare förbundskansler Gerard Schröder är föreslagen som ordförande för Ryska Gazprom – samtidigt som han har kvar sitt arbetsrum i Tyska parlamentet. Att våra folkvalda byter karriär och väljer att tjäna totalitära stater och samtidigt minskar vårt oberoende är ett problem som Europa behöver dra lärdomar av, avslutar Mattias Gromark.

När fler än fem miljoner tyskar inte längre har råd att värma sina bostäder till följd av korrupt politik, då är det tid för eftertanke och förändring. Sverige är inte ett dugg bättre, här slår vi ut förutsättningar för matproduktion i landet och bidrag delas nu ut så att folket har råd att betala energiskatt. Energi, transport och snart mat är idag en klassfråga till följd av politik, ska vi ha det så? 

Hur kommer det sig att media inte granskar politikers agerande alls numera? Ska politiker som G Schröder verkligen komma undan med denna ytterst skadliga korruption? Det behövs förmodligen en kommission för att granska all denna korruption. För en sak är säker, och det är att mycket av den så kallade gröna sektorn har vuxit med skattemedel och sannolikt via mutor (lobbyism). Intensiteten och frånvaron av saklig debatt i energifrågan indikerar just detta. 

Länk till Atlant green tech metals hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar