Adtraction

fredag 18 maj 2018

Paradox Interactive

Innehåller reklam och annonslänkar.

Paradox fortsätter att leverera långt bortom högt ställda förväntningar, helt makalöst. Tack för allt, ni förändrar folks liv... Det blir garanterat god stämning på Spiltans stämma i veckan:

Omsättningen uppgick till 267,0 MSEK (121,3 MSEK), en ökning med 120 % jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till 140,5 MSEK (38,0 MSEK), en ökning med 270 %.
Resultat före skatt uppgick till 140,5 MSEK (38,0 MSEK), och resultat efter skatt uppgick till 108,8 MSEK (29,2 MSEK).

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 144,2 MSEK (85,7 MSEK), och kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -90,3 MSEK (-44,6 MSEK). Vid utgången av perioden uppgick likvida medel och kortfristiga placeringar till 373,6 MSEK (288,0 MSEK).

Resultat per aktie uppgick till 1,03 SEK (0,28 SEK) per aktie.
Intäkterna för första kvartalet 2018 är framförallt hänförliga till Stellaris, Cities: Skylines, Surviving Mars, Hearts of Iron IV och Europa Universalis IV.I flertalet av de stora amerikanska tech-bolagen kan vi se hur mycket stora delar (tiotals procent) av det fria kassaflödet faktiskt försvinner till de anställda, i form av t.ex. mycket vidlyftiga optionsprogram och annan utspädning. Det här agerandet ser vi inte i de bolag jag investerar i, och det är något jag håller ögonen på. Ett fåtal starka ägare är ofta en garant mot detta beteende. Det ska finnas bra, men samtidigt rimliga, incitament.

Skalbarheten i deras digitala affärsmodell är som synes helt fantastisk. Man äger nu en rad IP, med en lojal och växande spelarskara. Samtidigt som branschen i sig växer ger verksamhetens natur ändå en stark vallgrav. Balansräkningen visar att fortet står starkt och investeringarna stiger, inför en hälsosam framtida avkastning. Tydligen har vi en fin utdelning att se fram emot även nästa år, att döma av hur starkt året inletts. Jag fick ett bra intryck av nye CFOn och jag tror det är bra att även få in en ny och hungrig vd. Jag får nog också lov att instämma i delar av vd-kommentaren:

När vi bestämde oss för att notera Paradox Interactive valde vi att göra det direkt efter ett ganska mediokert kvartal – något som var fullständigt medvetet från vår sida. Det gav oss nämligen chansen att på ett strukturerat sätt informera om att vår bransch inte är kvartalsdriven. Detta är viktigt att förstå som investerare, så att man ser på bolaget och dess affärer på lång sikt. Paradox är alltså inte något för den nervösa investeraren.

Länk till Paradox hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar