Adtraction

söndag 5 januari 2020

How to crush it

SMB Capital och Mike Bellafiore tillhör några av de som jag anser tillför mig värde, och därför följer jag regelbundet det de publicerar. Nedan video kan förmodligen ge många en och annan insikt i något av det som kanske behöver göras för att skapa förutsättningar för ett än bättre tradingår, så här i inledningen av 2020. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar