Adtraction

onsdag 24 juni 2020

Cash is trash

Centralbankerna har gjort det tämligen klart att vi kommer få se låga räntor under lång tid framöver. Därför känns det inte så attraktivt att hålla likvider på konto, eller i traditionella korträntefonder för den delen. Jag skrev dock tidigare om hur bra köpläge hade uppstått i kreditmarknaden. Atlant Fonders Opportunity är en av de fonder som jag använder för mer kortsiktig hantering av kassa.


Ibland har man tur med timingen och Mars månad var ett sådant tillfälle. Det är inte så ofta en kassa avkastar  >6 procent på några få månader. Den här hedgefonden är som jag ser det en intressant lågriskfond. I nuläget har de en attraktiv portfölj med hög yield på många av deras innehav. Visst tog de lite stryk i sista nedgången, som alla andra, men det får man räkna med emellanåt. De klarade å andra sidan t.ex. den snabba nedgången i slutet av 2018 galant. 

" Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, d.v.s. optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis god kreditkvalitet. Även placeringar i enskilda aktier kan förekomma. "

Hur hanterar du dina reserver?

Länk till Atlant Opportunity hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar