Adtraction

tisdag 22 januari 2019

Digital Realty Trust

Innehåller reklam och annonslänkar.

Jag har sedan länge en del REITs (dvs. amerikanska fastighetsbolag) i portföljen, framför allt beroende på det tämligen säkra och över tid fint växande kassaflöde de levererar. Då har det främst handlat om inriktning på sektorerna hälsovård, nöje och till viss del hotell. Därför blev jag genast intresserad när jag hittade DLR som är aktiva inom teknologisektorn och därmed erbjuder mig viss diversifiering.

Ser man till bolagets kunder så är det en väl diversifierad skara av förtroendeingivande bolag, vars behov av datacenter förväntas visa trendmässig tillväxt:

https://s22.q4cdn.com/864880006/files/doc_presentations/2018/Digital-Realty-Investor-Presentation-Nov.-2018-FINAL.pdf

Huvuddelen av exponeringen är relaterad till usa, men de erbjuder även en hyggligt stor och växande internationell del i övrigt (>20 procent). Verksamhetens natur ter sig stabil och långsiktig, även under finanskrisens värsta tid stod bolaget sig starkt. Ett faktum som ger stabilitet är att det kostnar en hel del för en kund att installera sig, det betyder i sin tur att de inte är så benägna att byta leverantör. Det torde vara en fördel för DLR att de är så stora i sin bransch redan idag. Räntetäckningsgraden ser stark ut även idag, och en hög del av finansieringen är till bunden ränta med lång duration.

Sett över de senaste 10 åren så har FFO växt med ca 9 procent per år och utdelningen har höjts med 12,5 procent per år under motsvarande tid. Utdelningsandelen ligger bara strax över 60 procent av FFO, så förutsättningarna för fortsatt ökning framöver ser bra ut. Baserat på nuvarande utdelning och möjligheter till tillväxt, så bör totalavkastningen för detta innehav framöver kunna bli runt 8-10 procent årligen.

Länk till DLR hos Avanza

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar